Düve Yemi 18

Sağlıklı Düve ve Gebe Düvelerin Beslenmesi İçin

Çağlayanlar Düve Yemi En az iki öğünde verilmelidir.   Enerji, vitamin, mineral ve doğal ekstratlarla zengindir yüksek kalitede hammadeler kullanıldığı için ek bir katkı maddesine gerek yoktur. Toz, pelet ve expander yem olarak üretilmiştir. Çağlayanlar Düve Yemi verilmeden önce en az 7-10 gün arasında yavaş yavaş alıştırılmalıaır. Düveler bu dönemde günde 700-800 gr canlı ağırlık alacak şekilde beslenmelidirler. Düvelerin 15. 16. ayda ilk aşımda kullanıla bilmeleri için bu yaşta 350 kg ağırlığa ulaşmaları hedeflenmelidir.Eğer büyüme yeterli değil ise bir miktar daha karma yem verilebilir. Enerji fosfor ve vitaminA eksikliği olan düveler kızgınlık belirtileri göstermezler. Çağlayanlar düve yemi kullananlarda ayrıca vitamin mineral ilavesine gerek yoktur. Damızlık amaçlı olarak yetiştirilen düve adayı ve gebe düvelerin beslenmesinde kullanılan bir yemdir. Uygun meme gelişimini sağlanmasına yardımcı olur döl verimini artırır.