Omega Süt 18

Süt ve Döl Verimini Artırmak İçin

Çağlayanlar OMEGA SÜT 18 yemi Enerji, vitamin, mineral ve doğal ekstratlarla zengindir yüksek kalitede hammadeler kullanıldığı için ek bir katkı maddesine gerek yoktur. Toz, pelet ve expander yem olarak üretilmiştir. İnekler 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır. Çağlayanlar omega süt 18 günde en az 2-3 öğünde verilmelidir. İneklerde su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az hayvan günde en 2-3 defa suya çıkarılmalıdır. Süt sığırlarına verilen diğer kaba ve konsatre yemlere göre değişim göstere bilirler. Düşük ve orta verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir. Sağım dönemi boyunca sütün kalitesini ve verimini artırır. Döl verimimde artırır.