Extra Süt 19

Yüksek Randımanlı Süt ve Döl, Vermi için Yüksek Kaliteli Yem

Çağlayanlar EXTRA SÜT 19 yemine yeni başlıyorsanız 7-10 gün içinde alıştırılarak geçilmelidir. Çağlayanlar EXTRA SÜT 19 günde en az 2-3 öğünde verilmelidir. İneklerde su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az hayvan günde en 2-3 defa suya çıkarılmalıdır. Süt sığırlarına verilen diğer kaba ve konsatre yemlere göre değişim göstere bilirler. Orta ve yüksek verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir. Sağım dönemi boyunca sütün kalitesini ve verimini artırır. Döl veriminide artırır. Toz, pelet ve expander yem olarak üretilmiştir. Yüksek by-pass protein yüksek nişastalı yem.