Süt Yemleri

  Omega Süt 18

  Süt ve Döl Verimini Artırmak İçin Çağlayanlar OMEGA SÜT 18 yemi Enerji, vitamin, mineral ve doğal ekstratlarla zengindir yüksek kalitede hammadeler kullanıldığı için ek bir katkı maddesine gerek yoktur. Toz, pelet ve expander yem olarak üretilmiştir. İnekler 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır. Çağlayanlar omega süt 18 günde en az 2-3 öğünde verilmelidir. İneklerde su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az hayvan günde en 2-3 defa suya çıkarılmalıdır. Süt sığırlarına verilen diğer kaba ve konsatre yemlere göre değişim göstere bilirler. Düşük ve orta verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir. Sağım dönemi boyunca sütün kalitesini ve verimini artırır. Döl verimimde artırır.... [Detaylar]

  Extra Süt 19

  Yüksek Randımanlı Süt ve Döl, Vermi için Yüksek Kaliteli Yem Çağlayanlar EXTRA SÜT 19 yemine yeni başlıyorsanız 7-10 gün içinde alıştırılarak geçilmelidir. Çağlayanlar EXTRA SÜT 19 günde en az 2-3 öğünde verilmelidir. İneklerde su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az hayvan günde en 2-3 defa suya çıkarılmalıdır. Süt sığırlarına verilen diğer kaba ve konsatre yemlere göre değişim göstere bilirler. Orta ve yüksek verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir. Sağım dönemi boyunca sütün kalitesini ve verimini artırır. Döl veriminide artırır. Toz, pelet ve expander yem olarak üretilmiştir. Yüksek by-pass protein yüksek nişastalı yem.... [Detaylar]

  Düve Yemi 18

  Sağlıklı Düve ve Gebe Düvelerin Beslenmesi İçin Çağlayanlar Düve Yemi En az iki öğünde verilmelidir.   Enerji, vitamin, mineral ve doğal ekstratlarla zengindir yüksek kalitede hammadeler kullanıldığı için ek bir katkı maddesine gerek yoktur. Toz, pelet ve expander yem olarak üretilmiştir. Çağlayanlar Düve Yemi verilmeden önce en az 7-10 gün arasında yavaş yavaş alıştırılmalıaır. Düveler bu dönemde günde 700-800 gr canlı ağırlık alacak şekilde beslenmelidirler. Düvelerin 15. 16. ayda ilk aşımda kullanıla bilmeleri için bu yaşta 350 kg ağırlığa ulaşmaları hedeflenmelidir.Eğer büyüme yeterli değil ise bir miktar daha karma yem verilebilir. Enerji fosfor ve vitaminA eksikliği olan düveler kızgınlık belirtileri göstermezler. Çağlayanlar düve yemi kullananlarda ayrıca vitamin mineral ilavesine gerek yoktur. Damızlık amaçlı olarak yetiştirilen düve adayı ve gebe düvelerin beslenmesinde kullanılan bir yemdir. Uygun meme gelişimini sağlanmasına yardımcı olur d... [Detaylar]

  Kuru Dönem 15

  Hayvanların Sağlıklı Doğum Yapması ve Doğumdan Sağlıklı Gebe Kalması İçin ÇAĞLAYANLAR KURU DÖNEM 15 yemi inekler kuruya çıkarıldıkları andan doğuma 2 hafta kalana değin verilmelidir. Enerji, vitamin, mineral ve doğal ekstratlarla zengindir yüksek kalitede hammadeler kullanıldığı için ek bir katkı maddesine gerek yoktur. Toz, pelet ve expander yem olarak üretilmiştir. En az 2 öğünde verilmelidir. Kuru döneme alınacak hayvanlara 7-10 gün içerisinde yavaş yavaş alıştırılarak verilmelidir. Süt veren ineklerin kuruya çıkarılmasının dört önemli faydası vardır. 1) Kuru dönemde bol dönemde kuru ot az miktarda karma yem verilerek işkembenin dinlenmesi sağlanır. 2) Süt verim döneminde aşırı çalışan meme dokuları yenilenir bir dahi ki süt dönemine hazır hale gelir, ineğin karnın daki yavru toplam gelişmesinin %70 ini gebeliğin son 3 aylık kısmanda tamamlar. Bu dönemde yapılan beslenme hatalarının telafisi zordur, kuru dönemde beslenme ineğin yağlanmaksızın iyi k... [Detaylar]