Maximum Süt

    Maximum Süt 19

    Maximum Kaliteli Süt Verimi ÇAĞLAYANLAR MAXIMUM SÜT 19 yemi yüksek ve kaliteli karbonhidrat içeriği ve özel protein yapısı ile yüksek enerjisi kaliteli protein içeriği ile sağım dönemindeki ineklerinizi formda tutar işkembe mikrobiyal aktivitesini uyarır süt verimi, süt yağı ve poteininide artışa, döl veriminde iyileşmeye neden olur sağım dönemindeki toplam süt verimini artırır. Gizli kızgınlık, kızgınlık göstermeme olaylarını azaltarak döl verimini arttırır. Yeni doğum yapmış ineklerde ketozis ve süt humması riskini azaltır. Orta ve yüksek verimli süt sığırlarında tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek üstün nitelikli bir süt yemidir, günde en az 2-3 öğünde verilmelidir. İneklerde su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az hayvan günde en 2-3 defa suya çıkarılmalıdır. Süt sığırlarına verilen diğer kaba ve konsatre yemlere göre değişim göstere bilirler. Sadece yüksek enerji değil yüksek by-pass protein, yüksek nişasta d... [Detaylar]

    Maximum Süt 21

    Profesyonel Çiftlik Yemi ÇAĞLAYANLAR MAXIMUM SÜT 21 yemi metabolik enerji içeren bu ürünümüz, yüksek verimli kültür ırkı süt ineklerinin sağım dönemlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz, protein ve enerji bakımından zengin bir süt yemidir. Vitamin ve minerallerce dengelenmiş ve By-pass protein oranının yüksek olması, maksimum süt verimini sağlayacağından bu ürünümüz tercih nedenidir. Enerji ve protein bakımından zengin olduğu için; ilave bir yem takviyesi gerektirmez. Yüksek verimli süt ineklerinde beslenmeye bağımlı olan üreme problemlerini azaltır. Doğum aralıklarını kısaltır. Süt kalitesinde özellikle protein ve kuru maddeyi arttırır. Sağım döneminde süt verimini arttırarak karlı bir hayvancılık sağlar.... [Detaylar]