Maximum Süt 19

Maximum Kaliteli Süt Verimi

ÇAĞLAYANLAR MAXIMUM SÜT 19 yemi yüksek ve kaliteli karbonhidrat içeriği ve özel protein yapısı ile yüksek enerjisi kaliteli protein içeriği ile sağım dönemindeki ineklerinizi formda tutar işkembe mikrobiyal aktivitesini uyarır süt verimi, süt yağı ve poteininide artışa, döl veriminde iyileşmeye neden olur sağım dönemindeki toplam süt verimini artırır. Gizli kızgınlık, kızgınlık göstermeme olaylarını azaltarak döl verimini arttırır. Yeni doğum yapmış ineklerde ketozis ve süt humması riskini azaltır. Orta ve yüksek verimli süt sığırlarında tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek üstün nitelikli bir süt yemidir, günde en az 2-3 öğünde verilmelidir. İneklerde su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az hayvan günde en 2-3 defa suya çıkarılmalıdır. Süt sığırlarına verilen diğer kaba ve konsatre yemlere göre değişim göstere bilirler. Sadece yüksek enerji değil yüksek by-pass protein, yüksek nişasta değerleri. Bağırsakta sindirilen yem.Toz, pelet ve expander yem olarak üretilmiştir.