Genel Bilgiler

Kârlı bir hayvancılık için öncelikle hayvancılık sevilerek yapılmalı ve ayrı bir iş olarak benimsenmelidir.
Hayvancılıkta amaç para kazanmak ve kâr etmektir.
Evinin ihtiyaçlarını karşılamak için 1-2 inek bulunduran ve ihtiyaç fazlası sütü satarak harçlık yapan ve diğer zirai işlerle geçimini sağlayan üreticilerin, bitkisel üretimlerinin bir kısmını ve atıl işgüclerini hayvanlarla değerlendirmeleri, dana-düve satarak sermaye sıkıntılarını aşmaları için çok iyi bir yöntemdir. Ancak bu uygulamanın kârlı bir hayvancılık olduğunu söylemek zordur. İsletme kurulusunda yer tercihi ve planlama iyi yapılmalı, imar, sağlık ve çevre mevzuatı dikkate alınmalı, su, elektrik, yol, haberleşme ve pazar garanti edilmelidir.

Damızlık Düve Seçimi

Meme Merkez Bağı:
Memeyi önden arkaya doğru ikiye ayırırcasma uzanan ve memenin vücuda bağlanmasını sağlayan bağdır. Bu bağın belirgin olması arzu edilir.Aksi halde ileride memede sarkmalar görülür.
meme merkez bağı
Meme taban yüksekliği:
Vücuda sağlam bir biçimde bağlı olan memenin en fazla arka diz hizasına kadar inmesi istenir. Daha yukarıda kalan memelerin kapasite bakımından düşük; daha aşağıda olanlar da sarkma problemi yaratabilir.
meme derinliği
Arka meme yüksekliği:
Memenin arka bacaklar arasından görülen bağlantısıdır. Memenin kapasitesini tahmin etmeye yarar. Elle meme yoklanıp başlangıç yeri bulunur. Meme başlangıcı ne kadar alçakta kalırsa meme o kadar sarkmış demektir.
arka meme yüksekliği
Vücut Derinliği:
Karnın en sarkık olduğu yer ile sırt arasındaki mesafedir. Vücut kapasitesini belirler. Ne kadar fazla olursa yemden yararlanma özelliği o kadar iyidir. Orta derinlikte olması istenir. Direnç ve yem yeme kapasitesi yönünden önemlidir. Şekil 2-b'deki gibi orta derinlik istenir.
vücut derinliği
Sağrı Yüksekliği:
Sağrı kemiğinden yere kadar olan mesafedir. Değerlendirirken hayvanın yaş ve ırkı göz önüne alınmalıdır. Vücudun büyüklüğünü ve kapasitesini belirler. Sağrısı yüksek hayvanlar gelecekte uzun ve derin vücut yapısına sahip olur.
sağrı yüksekliği
Sağrı eğimi:
Oturak yumrusuyla sağrı yumrusu arasıdır.Kolay doğum ve dölverimi bakımından sağrının geriye doğru hafif bir biçimde eğimli olması istenir.Çok dik olması istenmez çünkü bu ayak problemlerine neden olur.Bu çizgide yükselme görülürse ileride güç doğumların olabileceği düşünülebilir. Kolay doğum ve genel döl verimi bakımından şekil3-b 'deki gibi, kuyruk sokumuna doğru hafifçe alçalması istenir.
sağrı eğimi