Olası Sorunlar

Karın Şişkinliği ve Mide Ekşimesi

Ani ve hızlı kesif yem alımı ile oluşan işkembe ekşimeleri, rasyona belli bir alıştırma devresinden sonra geçilmesi ile önlenebilir. Kaba ve kesif yem oranının iyi ayarlanması, yeme bazı katkı maddelerinin katılması, şişkinlik halinde uygun ilaçların kullanılması gerekir. Çok ince öğütülmüş yemlerden ve taze baklagil otlarından köpüklü işkembe şişkinliğini önlemek açısından sakınmak lazımdır.


Topallıklar

Yükleme, indirme-bindirme esnasında danaların çeşitli darbelere maruz kalması topallıklara sebep olabilir. Gereğinden fazla dana yüklememek, yükleme ve indirme esnasında dikkatli davranmak bu tip problemleri önleyebilir. Ayak çürüğü ise, iyi drene edilmemiş beşi yerlerinde görülen topallıklara sebep olan, önlenmesi daha zor olan bir hastalıktır. Yeme iyotlu ve çinkolu bileşiklerin katılması, ayakların temiz tutulması, tabanın iyi drene edilmesi önlem olabilir. Hastalık görüldüğü takdirde uzun etkili antibiyotikler, göz taşı veya Formollü ayak banyoları tedavide etkili olur.

İdrar Taşları

Su tüketimi azlığı, yemdeki kalsiyum, fosfor dengesizliği, vitamin Ayetersizliği danalarda idrar taşlarına sebep olabilir. İdrartaşı problemi olduğu zaman yem ve su analizleri yapmak gerekir. Şamandıralı suluklar ile serbest sulama yapmak, yemdeki kalsiyum fosfor dengesini ayarlamak, rasyona sodyum klorür (tuz), amonyum klorür katmak idrar taşlarını önler.