Maximum Geliştirme Yemi

Kültür Irkı ve Yüksek Verimli Besi Hayvanlarının Geliştirme Yemidir.

ÇAĞLAYANLAR GELİŞTİRME yemi 1 yaşını doldurmuş yerli ve kırma (yerli kültür ırkı) erkek ve dişi hayvanların besisisinde kullanılan bir yemdir. Enerji, vitamin, mineral ve doğal ekstratlarla zengindir yüksek kalitede hammadeler kullanıldığı için ek bir katkı maddesine gerek yoktur. Toz, pelet ve expander yem olarak üretilmiştir.

Besi sığırlarında 7-10 gün arasında alıştırma döneminden sonra geçilmelidir. Besi sığırlarında su önlerinde serbest olarak bulundurulmalıdır serbest olarak su olmayan hayvanlarda günde en az 3 -4 defa suya çıkarılmalıdır. Damızlıkta kullanılacak erkek ve dişi hayvanların beslenmesine uygundur.