Maximum Başlangıç Yemi

Kültür Irkı ve Yüksek Verimli Hayvanların başlangıç yemidir.

Çağlayanlar Maximum besi başlangıç yemi Kültür ırkı ve yüksek verimli Besi hayvanlarının besi başlangıcı için Yüksek besin değeri ile karkas kalitesinin oluşumunu sağlar, l yaşını doldurmuş yerli ve kırma (yerli kültür ırkı) erkek ve dişi hayvanlar ile l yaş ve üzeri olan kültür ırkı hayvanların besisisinde kullanılan bir yemdir. Enerji, vitamin, mineral ve doğal ekstratlarla zengindir yüksek kalitede hammadeler kullanıldığı için ek bir katkı maddesine gerek yoktur. Toz, pelet ve expander yem olarak üretilmiştir. Besi sığırlarında 7-10 gün arasında alıştırma döneminden sonra geçilmelidir. Besi sığırlarında su önlerinde serbest olarak bulundurulmalıdır serbest olarak su olmayan hayvanlarda günde en az 3 -4 defa suya çıkarılmalıdır.